Soft Skills ทักษะเด่นของทั้ง 12 ราศี

เราเชื่อว่าราศีของเราสามารถบ่งบอกความเป็นเราในฐานะบุคคลได้ มีอะไรที่โดดเด่นบ้างไหม? หรือในเรื่องของ ทักษะด้านซอฟท์ ทักษะทางอารมณ์ ความสามารถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาดทางอารมณ์ มันมีความแตกต่างที่โดดเด่น เรามาดูกันว่าทักษะเหล่านี้ของทั้งคู่เป็นอย่างไร ราศี ด้านไหนโดดเด่นที่สุด?

ราศีเมษ

ราศีเมษเป็นคนกล้าหาญ ชอบเสี่ยง ชอบเอาชนะ กล้าเผชิญสิ่งใหม่ๆ กล้าเสี่ยงเพื่อเป้าหมายที่ต้องการ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบ แสวงหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นคนมีกำลังใจดี อดทน มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค

สิ่งนี้ทำให้ราศีเมษเป็นผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาชีพที่ต้องใช้ความกล้าหาญ การกล้าเสี่ยง และความคิดสร้างสรรค์ และกำลังใจที่ดี เช่น นักกีฬา นักผจญภัย นักธุรกิจ นักการเมือง เป็นต้น

ราศีพฤษภ

ชาวราศีพฤษภมีศิลปะในชีวิต พวกเขาพิถีพิถัน อ่อนโยน รักความงาม รักการตกแต่งบ้าน การแต่งตัว และใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ มีเสน่ห์ มักเป็นที่รักของคนรอบข้าง ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทำให้ราศีพฤษภเหมาะสมกับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้สึกทางศิลปะในชีวิต เช่น ศิลปิน นักออกแบบ นักร้อง นักดนตรี ครู อาสาสมัคร เป็นต้น

ราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุนเป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็ว เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้เร็ว มีไหวพริบในการแก้ปัญหา ช่างพูด เจรจาต่อรอง สื่อสารได้ดี โน้มน้าวใจ คนที่มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบ แสวงหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ราศีเมถุน เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องอาศัยการช่างพูด ช่างเจรจา และสร้างสรรค์ เช่น นักเขียน วิทยากร สื่อสารมวลชน นักโฆษณา นักการตลาด นักออกแบบ เป็นต้น

มะเร็ง

ชาวราศีกรกฎเป็นคนอ่อนไหว มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น คอยปลอบโยนผู้อื่นอยู่เสมอ คนที่มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์

สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวราศีกรกฎเหมาะสมกับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้สึกอ่อนไหว ทำความเข้าใจผู้อื่น เช่น นักบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ศิลปิน นักเขียน นักดนตรี ฯลฯ

สิงห์

ชาวราศีสิงห์มีความมั่นใจในตนเองสูง กล้าแสดงออก และชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจ เขาเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ น่าดึงดูด และทรงพลัง ชอบปกครองผู้อื่น เป็นที่เคารพนับถือของคนรอบข้าง

ทำให้ลีโอเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความมั่นใจในตนเองสูง อำนาจที่น่าดึงดูดและความเป็นผู้นำ เช่น นักการเมือง นักธุรกิจ นักแสดง นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น

ราศีกันย์

ชาวราศีกันย์เป็นคนพิถีพิถัน ความใส่ใจในรายละเอียดเหมือนความสมบูรณ์แบบ มีวินัย ชอบความเรียบร้อย มีความรับผิดชอบสูง ชอบทำงานให้เสร็จเร็ว

สิ่งเหล่านี้ทำให้ราศีกันย์ เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการความเอาใจใส่ในรายละเอียด ความใส่ใจในรายละเอียด มีวินัย และมีความรับผิดชอบสูง เช่น นักบัญชี นักการเงิน แพทย์ พยาบาล ครู นักวิจัย เป็นต้น

ราศีตุลย์

ชาวราศีตุลย์เป็นคนมีความยุติธรรม ชอบความยุติธรรม ชอบความเท่าเทียมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบเข้าสังคม ชอบพบปะผู้คน คือคนที่มีศิลปะในการดำเนินชีวิต ชอบความสวยงาม ชอบตกแต่งบ้าน แต่งกาย และใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ราศีตุลย์ เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการความยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีศิลปะการดำรงชีวิต เช่น ทนายความ นักกฎหมาย นักเจรจา นักการทูต นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ราศีพิจิก

ราศีพิจิกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่ตนเองต้องการ เป็นคนมีไหวพริบ ฉลาด เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ราศีพิจิก เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการความมุ่งมั่น จริงจัง ไหวพริบ สติปัญญา เช่น นักสืบ ทนายความ ทนายความ นักจิตวิทยา นักบำบัด ฯลฯ

ราศีธนู

ราศีธนูเป็นคนกระตือรือร้น มีความรู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ชอบคิดนอกกรอบ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเข้าสังคม

สิ่งนี้ทำให้ราศีธนูเหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการความกระตือรือร้น ความอยากรู้อยากเห็น และความคิดสร้างสรรค์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น นักเดินทาง นักเขียน นักข่าว นักจิตวิทยา นักบำบัด เป็นต้น

ราศีมังกร

ราศีมังกรเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ เขาเป็นคนมีความอดทนสูง มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย มีวินัยสูง ชอบทำอะไรให้สำเร็จ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวราศีมังกรเหมาะสมกับอาชีพที่ต้องใช้ความทะเยอทะยาน ความอดทน และวินัย เช่น นักการเมือง นักธุรกิจ นักการเงิน ทนายความ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เป็นต้น

ราศีกุมภ์

ราศีกุมภ์เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง ชอบคิดนอกกรอบ ชอบค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆ ผู้คนมีจินตนาการสูง ชอบจินตนาการสิ่งต่างๆ เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเข้าสังคม

สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวราศีกุมภ์ เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักดนตรี นักเขียน นักออกแบบ นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

ราศีมีน

ราศีมีนเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ชอบอยู่คนเดียว ชอบคิดสิ่งต่างๆ เช่น จินตนาการถึงสิ่งต่างๆ พวกเขาอาจจะดูเพ้อฝันในบางครั้ง แต่จริงๆ แล้วราศีมีนเป็นคนมีความเห็นอกเห็นใจมาก ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบทำให้คนอื่นมีความสุข ราศีมีน เหมาะกับอาชีพที่ต้องการความอ่อนไหว ศิลปะในการดำรงชีวิตและความคิดสร้างสรรค์

Author: admin